16 d’abr. 2012

L'Assemblea actualitza els Estatuts i elegeix nova Junta Directiva

Debat en rotllana (Foto J-LL.T.)
En Assemblea Extraordinària celebrada a Oix el 25 de març passat, el GEES va renovar els Estatuts de l'associació i va elegir nova Junta Directiva. L'aprovació dels nous Estatuts, que es va fer després de sotmetre a debat cada un dels punts de l'articulat, obeïa a la necessitat d'adequar-los a la normativa administrativa establerta per la Generalitat.

 Objectius de l'associació

 Al marge de les qüestions formals que són matèria de regulació, i sota la finalitat general de treballar per la solidaritat i la cooperació, en els Estatuts van quedar fixats els objectius següents:
  1. Promoció del respecte a la diversitat cultural mitjant actes o estudis amb qualsevol entitat, associació o organisme que tingui la mateixa finalitat.
  2. Coordinació o suport a diferents grups vinculats a la solidaritat i la cooperació a través de la participació en diferents tipus de xarxes locals o supralocals.
  3. Treballar en la cooperació i desenvolupament a països del sud a partir de la realització de projectes de  codesenvolupament.
  4. Recerca i divulgació de material i propostes relacionades amb la solidaritat i la cooperació, mitjançant exposicions, xerrades, publicacions i actes públics.
  5. Divulgació de la cultura de la pau, a través d'actes, campanyes i publicacions.
Renovació de càrrecs a la Junta Directiva

Al final d'una jornada de treball que va durar pràcticament des del migdia fins ben entrada la tarda, l'assemblea també va elegir els nous càrrecs de la Junta Directiva de l'associació. En els llocs més significatius van ser elegides les persones següents:
  • presidenta, l'Ester Sayó, en substució del Josep Maria Bonet
  • vicepresidenta, la Rosa Maria Maurell, en substitució del Leo Soler
  • secretari, continua el Jordi Roig
  • tresorer, Lluís Armengol, en substitució de la Maria Soler
A més, en l'assemblea es van discutir altres punts, com ara la participació del GEES en la festa de Sant Jordi, l'organització de l'acte en homenatge a Joaquim Ventalló i Joan Alsina previst per al 26 d'abril; la participació de l'associació en l'Atri de Diàleg, en la Jornada "En Revolta" el 14 d'abril i en la calçotada organitzada per la CUP al Castell de Sant Ferran l'1 d'abril; i la formació d'una comissió per preparar el proper seminari sobre mediació i pau.