17 de set. 2011

Seminari sobre justicia transicional, mediació i gestió pacífica de conflictes

Joaquim Vallmajó i les arrels dels conflictes 
a l'Àfrica Central.